Servei d'Atenció a Famílies

FAMILIES 3

El projecte famílies és un servei destinat a donar suport a les famílies dels destinataris dels nostres projectes amb la finalitat de desenvolupar i potenciar les capacitats parentals i marentals, cercant la remissió de la situació de risc que incideix o pot incidir en el desenvolupament del seu fill/a.

Els objectius del projecte són:

-   Ajudar a reeixir les capacitats de les famílies i potenciar-les en relació a les competències parentals necessàries per a la cura, educació i desenvolupament personal, social, i afectiu dels seus fills/es.

-         Reforçar les seves xarxes de suport social i familiar per mantenir la seva vinculació amb l’entorn sociofamiliar.

-      Oferir assessorament socioeducatiu per al tractament específic de situacions de crisi familiar i/o relacionals que puguin afectar al desenvolupament del menor.

FAMILIES 2FAMILIES 4FAMILIES 5

click joves 1

pla comunitari

Contacte

SALESIANS SANT JORDI - PES NAVAS

Plaça Ferran Reyes, 2 · 08027 Barcelona
Tel. 93 359 55 76

pes.navas@salesians.cat

Patrocinadors